Βιβλία Γ΄ Τάξης

 * Περιέχει 12 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης, υψηλού επιπέδου. Τα πρώτα θέματα των κριτηρίων καλύπτουν όλη τη θεωρία και είναι ένας καλός τρόπος επανάληψης. Υπάρχουν όχι μόνο οι απαντήσει των θεμάτων, αλλά πλήρεις λύσεις, όπως πρέπει να γράφονται στις εξετάσεις. Εκδόσεις "Γκρίτζαλης".

 

                                                                      

 

 

 * Δύο τόμοι των μαθηματικών κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου. Η θεωρία σε πλήρη ανάπτυξη, με πολλά σχήματα και παρατηρήσεις σε κάθε ορισμό και θεώρημα. Σαν συνέχεια της θεωρίας υπάρχουν απαντημένες ασκήσεις αντικειμενικού τύπου, οι αποίες βοηθούν ακόμα περισσότερο τη κατανόηση των εννοιών, ώστε η λύση των ασκήσεων ανάπτυξης (λυμένων και άλυτων) έρχεται φυσιολογικά. Υπάρχουν πολλά κριτήρια αξιολόγησης στο τέλος των κεφαλαίων, αλλά και επαναληπτικά.Δεν είναι βιβλία - συνταγολόγια, απλά εξασφαλίζουν την υψηλή βαθμολογία για όποιον τα μελετήσει προσεκτικά. Εκδόσεις "Γκρίτζαλης".

 

 

 

                                                                           

 

 

 * Τα μαθηματικά Γενικής Παιδείας στο επίπεδο που χρειάζεται ένας μαθητής για να γράψει άριστα.Εσκεμμένα έχουμε αποφύγει τα πολύ δύσκολα θέματα, αφού οι απαιτήσεις των εξετάσεων σε αυτό το μάθημα είναι περιορισμένες. Εκδόσεις "Γκρίτζαλης".