Μαθηματικά και Λογοτεχνία

 

 Δείτε δίπλα τα βιβλία  "Τα παιδιά του Ευκλείδη"  και  "Οι Θεοειδείς"

Απόσμασμα από το " ΟΙ ΘΕΟΕΙΔΕΙΣ" :

ΘΕΟΕΙΔΕΙΣ - ΥΠΑΤΙΑ.docx (21738)